Matica

Matica Technology е водеща компания в световен мащаб, която има богат опит в проектирането, производството и доставката на персонализиращи системи, системи за пликоване на пластмасови карти и картови принтери. Портфолиото на компанията включва иновативни системи както за централизирано, така и за инстантно издаване на карти във финансовия, държавния, здравния, корпоративния, образователния, транспортния, телекомуникационния и търговския сектор.

Компанията е основана през 1992 г. и е със седалище Мюнхен, Германия.

Всички продукти на Matica може да видите на адрес: matica.comitex.net