EVO PKI Kit Smart Card

Цена: 115.00 лв. Цена с ДДС: 138.00 лв.

Развоен комплект EVO PKI Kit със Смарт карти

EVO PKI Kit Smart Card е софтуерен пакет за управление на цифрови сертификати с използването на ACOS5-EVO карта.

Софтуерната част на EVO PKI Kit съдържа два пакета – Admin и User Package. Admin пакетът е предназначен за CA (Certificate Authorities), RA (Registration Authorities) за администратори, които инициализират и подготвят картата за работа в PKI среда. User пакетът e  предназначен за крайните потребители, които ползват устройствата в среда за цифрово подписване.

Съдържание:

  • 3 карти ACOS5-EVO
  • Admin Package CD-ROM (само за Windows ОС)

EVO Initialization Manager

EVO Certificate Manager

ACS Unified Driver

ACS Middleware: PKCS, CNG, CSP

Reference Manuals

  • User Package CD-ROM

EVO Certificate Manager

ACS Unified Driver

ACS Middleware: PKCS, CNG, CSP

Reference Manuals

 

Картите могат да бъдат Контактни или Dual interface в зависимост от изискваниата на клиента.

В зависимост от интерфейсът на картата може допълнително да се закупи четец за контактна карта ACR39U или за dual interface ACR1281U-C1.

Допълнителна информация

Brand

ACS