CryptoMate Nano Kit

Цена: 79.00 лв. Цена с ДДС: 94.80 лв.

Софтуерен комплект CryptoMate Nano Kit

Налично

CryptoMate Nano Kit е софтуерен пакет за управление на цифрови сертификати с използването на CryptoMate Nano криптографски токен. Софтуерният пакет съдържа приложение, драйвери, middleware и ръководства за работа на CryptoMate Nano в PKI среда.
CryptoMate Nano Client Kit съдържа два пакета – Admin и User Package. Admin пакетът е предназначен за CA (Certificate Authorities), RA (Registration Authorities) за администратори, които инициализират и подготвят токена за работа в PKI среда. User пакетът e предназначен за крайните потребители, които ползват CrypoMate Nano в PKI среда за цифрово подписване.

Съдържание:
• 1 бр токен CryptoMate Nano

• Admin Package CD-ROM
ACS Unified PC/SC Driver
ACS-Certificate Management Utility
ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
Admin Package Manual

• User Package CD-ROM
ACS Unified PC/SC Driver
ACS-Certificate Management Essentials
ACS CSP, ACS KSP, and ACS PKCS #11 Middleware
User Package Manual

Допълнителна информация

Brand

ACS