Cryptomate EVO PKI Kit

Цена: 79.00 лв. Цена с ДДС: 94.80 лв.

Развоен комплект с CryptoMate EVO

EVO PKI Kit е софтуерен пакет за управление на цифрови сертификати с използването на CryptoMate EVO криптографски токен.

Софтуерната част на EVO PKI Kit съдържа два пакета – Admin и User Package. Admin пакетът е предназначен за CA (Certificate Authorities), RA (Registration Authorities) за администратори, които инициализират и подготвят токена за работа в PKI среда. User пакетът e  предназначен за крайните потребители, които ползват устройствата в среда за цифрово подписване.

Съдържание:

  • 1 бр. токен CryptoMate EVO
  • Admin Package CD-ROM (само за Windows ОС)

EVO Initialization Manager

EVO Certificate Manager

ACS Unified Driver

ACS Middleware: PKCS, CNG, CSP

Reference Manuals

  • User Package CD-ROM

EVO Certificate Manager

ACS Unified Driver

ACS Middleware: PKCS, CNG, CSP

Reference Manuals

Допълнителна информация

Brand

ACS